Zo zákulisia

Napísali o mne v Startitup

 

Le­vi­čanka Anna So­vany sa ako je­diná na Slo­ven­sku ve­nuje tech­nike zen­tan­gle. Jej ob­razy sú je­di­nečné najmä tým, že sa jedná o takz­vanú pe­ro­kresbu. Vy­sta­vo­vala ich nie­len na Slo­ven­sku, ale aj v Ra­kúsku či Špa­niel­sku.